Mest relevante sider:

ÅGE - Årsregnskap, generalforsamling og etterarbeid

Styret kan nå gjøre hele for- under, og etterarbeidet med generalforsamling eller årsmøte digitalt i styreportalen. Det er både tidsbesparende og gir økt kvalitet. Styret får bedre oversikt over hva som er gjort, og hva som gjenstår. ÅGE gir enklere arbeidsfordeling og kommunikasjon innad i styret, og ikke minst, enklere kommunikasjon med Nobl.

Når prosessen er digital, betyr det at det meste gjøres når som helst og hvor som helst. Men husk, du må fortsatt møte opp til generalforsamlingen /årsmøtet.

 

Logg inn i styreportalen