Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Åge
  3. aarsmelding

Årsmelding er et dokument som informerer beboere om hva styret har gjort og hvordan situasjonen for boligselskapet har vært i inneværende styreperiode. Om styret velger å lage en årsmelding i styreportalen, vil dokumentet bli en del av innkallingen til generalforsamling / årsmøte

Verktøy for årsmelding finner du ved å logge inn i styreportalen, under menypunktet Generalforsamling / årsmøte. Velg så boksen Årsmelding på neste side.