Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Åge
  3. innkalling

Ved å bruke styreportalen til å lage innkalling til generalforsamling eller årsmøte i boligselskapet er du sikret at frister overholdes og at all nødvendig informasjon blir sendt ut til møtedeltakerne.