Mange av oss er på hjemmekontor for å begrense potensiell smittespredning. Vi ber deg derfor så langt det lar seg gjøre om å ikke besøke oss i våre lokaler.

Har du en henvendelse til Nobl, benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller telefon 75 50 67 00.

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Åge
  3. innkalling

Ved å bruke styreportalen til å lage innkalling til generalforsamling eller årsmøte i boligselskapet er du sikret at frister overholdes og at all nødvendig informasjon blir sendt ut til møtedeltakerne.