Mange av oss er på hjemmekontor for å begrense potensiell smittespredning. Vi ber deg derfor så langt det lar seg gjøre om å ikke besøke oss i våre lokaler.

Har du en henvendelse til Nobl, benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller telefon 75 50 67 00.

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Åge
  3. motebooking

Funksjonen møtebooking i styreportalen brukes for å sette tidspunkt for generalforsamling / årsmøte. Her kan du blant annet se om representant fra Nobl er ledig på ønsket tidspunkt, og gi Nobl oppgaven med å sende ut innkalling og protokoll.

Møtebooking gjøres ved å logge seg inn på styreportalen. Gå så til Meny øverst i høyre hjørne, og under styrerom-fanen trykker du på menypunktet Generalforsamling, eller Årsmøte. Trykk så på boksen øverst til høyre merket Generalforsamling: Book møte eller se detaljer.