Det er nå gratis for alle under 21 år å være medlem av Boligbyggelaget Nobl

Vi sier at bolig er din viktigste gode, og  et medlemskap i Nobl gir forkjøpsrett på over 4000 boliger i Nordland og 90.000 boliger i Norge. For mange er et Nobl-medlemskap nøkkelen inn i et tøft boligmarked. 

Å gi et gavemedlemskap i Boligbyggelaget Nobl i dag er en liten investering som kan gi enorm gevinst i morgen.

  • Du betaler lovpålagt andelskapital på kr. 500
  • Du bestemmer selv hvem som skal betale årsavgiften etter fylte 21 år
  • Medlemmet får ansiennitet fra det øyeblikket innmeldingen skjer og har da allerede fått et forsprang inn i boligmarkedet

 

Gi et medlemskap i gave