Konkurranseregler

  • For å få godkjent vervingen, må innmeldinsavgiften være betalt. Når dette er innfridd vil begge være med i trekningen.

  • Du k an verve så mange medlemmer du vil - en vinnersjanse per vervet medlem.

  • Du kan ikke verve deg selv.

  • Den som blir vervet kan ikke være medlem fra før.

  • Den som verver trenger ikke selv å være medlem av BBL.

  • Den som blir vervet, kan når smo helst skriftlig melde seg ut av BBL.

  • Kampanjeperioden varer til 1. januar 2017

 

Betale med kort?

Ønsker du å stå som betaler, eller betale innmeldingsavgiften til medlemmet du verver, kan du:

Ut 2016 betaler alle nye medlemmer kun lovpålagt andelskapital på kr 500,-. Medlemskontingenten på kr 350,- spanderer vi.
Jeg er
Jeg ønsker å verve
Betaler
Betaler får tilsendt faktura fra Nobl. Vervekupongen er først gyldig når faktura for innmelding er betalt.