• Steg 1 i forkjøpsretten

  Eieren vil selge

  Eieren av en bolig i et borettslag ønsker å selge boligen sin.

 • Steg 4 i forkjøpsretten

  Bolig til salgs

  Boligen legges ut på det åpne markedet uten å ha vært utlyst på forkjøpsrett for NOBLs medlemmer.

 • Steg 5 i forkjøpsretten

  Budrunde

  Budrunden går som normalt. Selger aksepterer et bud.

 • Steg 2 i forkjøsretten

  Utlysning av forkjøpsrett

  Til tross for at selger har akseptert pris og vilkår fra en kjøper, legges boligen ut på Storbyboligs nettsider. Medlemmer har én ukes frist for å melde forkjøpsrett.

 • Steg 3 i forkjøpsretten

  Melde forkjøpsrett

  Medlemmer som er interesserte i boligen melder forkjøpsrett. Du må ha vært medlem fra dagen før budet blir akseptert hos megler for å kunne bruke forkjøpsretten. Meldingen er bindende. Det betyr at man er forpliktet til å overta boligen hvis ingen med lengre ansiennitet har meldt seg innen fristen løper ut.

 • Steg 6 i forkjøpsretten

  Hurra!

  Medlemmet med lengst ansiennitet får tilbud om å kjøpe boligen til samme pris og vilkår som selgeren har akseptert. Takker personen nei til å benytte forkjøpsretten, går tilbudet videre til medlemmet med nest lengst ansiennitet, og så videre. Kjøpet er forpliktende.