Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For deg
  3. Leie før eie-modellen

Leie før eie 

1

Meld deg som interessent i skjema nederst på siden. Du blir kontaktet når nye leie til eie-boliger er tilgjendelige.  Er du ikke medlem i Nobl, bør du melde deg inn nå og starte oppsparing av ansiennitet. 

2

Når du har funnet boligen du ønsker, sender du søknad til Nobl. Tildelingen av boligene gjøres i henhold til medlemmenes ansiennitet i boligbyggelaget. 

3

Gratulerer med ny bolig! Du leier nå boligen med 3 års-kontrakt til avtalt leiepris samtidig som du sparer opp egenkapital. Når leietiden er over, kan du kjøpe boligen til den prisen som ble fastsatt da leieperioden startet.

  • Lei bolig før du kjøper Verdistigning tilfaller deg om du kjøper. Du har mulighet til å kjøpe boligen før leiekontrakten utgår om egenkapitalkravet er oppfylt. Leiekontrakten kan i enkelte tilfeller forlenges, dersom man mangler litt egenkapital.
  • Du velger selv om du vil kjøpe etter endt leieperiode Dersom prisene skulle synke i leieperioden, vil man ikke måtte ta over boligen. Prisen for leiligheten blir satt ved begynnelse av leieperiode. 
  • Husleie under markedsnivå Vi gir deg lavere leie før kjøp, dette gir deg mulighet til å foreta nødvendig sparing for å nå egenkapitalkravet.

Leie før eie modellen gir Nobl-medlemmer mulighet til å opparbeide seg opp egenkapital nok til å komme seg inn på boligmarkedet. Har du ikke tilstrekkelig egenkapital for boligkjøp er du i målgruppen for denne boligmodellen. Her kan du leie en bolig med 3 års kontrakt, før du kan kjøpe den*.

Prisen du kan kjøpe leiligheten for settes når du begynner din leieperiode. Dersom prisøkningen fortsetter å stige, er prisøkningen med på å skaffe deg som leietaker egenkapital. Dersom boligprisen stiger så mye at markedsverdien på boligen stiger mer enn 15 prosent under leieperioden, så avtales hvordan denne økningen fordeles.
 
Det vil bli en søknadsprosess hvor visse krav må oppfylles før du eventuelt kan leie og kjøpe i et Leie før eie-prosjekt. Dersom det er flere som ønsker samme bolig vil ansiennitet sammen med kredittvurderingen avgjøre hvem som kommer først i køen. Er du ikke medlem kan det være lurt melde seg inn allerede nå.

Vår bankforbindelse DNB vil i tillegg vurdere din evne til å betjene bokostnadene i leieperioden. De vil også vurdere hvorvidt du har rimelig mulighet til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen i avtaleperioden. 

*Det vil være mulig å kjøpe leilighet før det er gått 3 år i enkelte tilfeller.

Vi gleder oss veldig til å hjelpe flere inn på boligmarkedet.


Meld din interesse for Leie før eie-modellen

Din kontaktinformasjon vil kun bli brukt til denne boligmodellen. Nobl kommer ikke til å bruke disse personopplysningene til annen markedsføring eller salg. Se vår personvernerklæring


Spørsmål og svar

Ja, du må betale tre ganger månedsleien i depositum så lenge du leier leiligheten. Hvis du kjøper leiligheten eller flytter ut, tilbakebetales depositum etter husleielovens regler. Depositumskonto opprettes i DNB og må være innbetalt før du får nøkkelen til leiligheten.
Ja, det kommer flere Leie før eie-prosjekter fra Nobl. Meld din interesse på skjema på denne siden, så holder vi deg oppdatert om nye Leie før eie-boliger.

I utgangspunktet ikke. Leieavtalen åpner imidlertid for fremleie i tilfeller hvor det ufravikelig fremkommer av husleieloven. Å selge eller overdra leieavtalen eller avtale om kjøpsrett til andre er aldri lov.

Kombinasjonen av leieavtale og rett til å kjøpe boligen til fastsatt pris, gjør det mulig for deg å bygge opp egenkapital i leieperioden. I praksis har du fem år til å spare opp nok egenkapital til å få finansieringsbevis. Fordelen er at all eventuell verdistigning på boligen vil tilfalle deg og bli vurdert som egenkapital den dagen du skal kjøpe boligen.

Hvis markedsprisen på boligen din blir lavere enn fastsatt pris, er det uklokt å bruke kjøpsretten. Det kan føre til at du taper penger, siden du risikerer å betale mer for boligen enn markedspris. Så lenge du ikke bruker kjøpsretten, er det Boligbyggelaget Nobl som eier boligen og dermed eksponeres for verdifallet.
Hvis flere søker på samme bolig, vil det være den søkeren som både godkjennes for ordningen og har lengst ansiennitet i Nobl eller et annet boligbyggelag i Storbysamarbeidet som får tilbud fra oss.

Kjøpsretten opphører etter endt leiekontrakt. Du har da tre måneder på å flytte ut. 

Alle som har god nok privatøkonomi men mangler egenkapital vil kunne benytte seg av kjøpsretten. Leie før eie-modellen er også forbeholdt de som vil bo i boligen og bruke den som primærbolig i leieperioden. Det er ikke mulig å bruke Leie før eie-ordningen til å finansiere kjøp av sekundær- eller utleiebolig.

Hovedregelen er at man ikke kan låne mer enn 85% av boligens verdi. Det betyr at man må ha 15% egenkapital. Hvis verdiøkningen på boligen blir lavere enn egenkapitalkravet, vil en spareplan være avgjørende. Nobl hjelper deg gjerne med å utarbeide en plan.

Vi benytter samme pris på boligene ved tradisjonelt boligsalg som i Leie før eie-ordningen.
For at Boligbyggelaget Nobl og vår bankforbindelse, DNB, skal kunne avgjøre om Leie før eie er en avtale som passer for deg, må du dele noen opplysninger om deg selv med oss. Vi etterspør derfor informasjon om sivilstatus, privatøkonomi og dagens bosituasjon. Du kan bli bedt om å oppgi referanser på tidligere leieforhold og du må gi samtykke til å foreta kredittsjekk.
Leiepris indeksreguleres i henhold til konsumprisindeksen i kontraktsperioden.

Kontakt Nobl for mer informasjon