Du kan benytte deg av dette skjemaet for å registrere en medeier av boligen din. Vi tar ordinært eierskiftegebyr og statens gebyr for tinglysning når vi skal registrere en ny medeier. Det går vanligvis ikke mer enn én dag før du hører fra oss.

Nåværende eier
Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enkelt kan finne deg i våre systemer.
Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Adresse
Ny medeier
dd.mm.åååå.xxxxx
Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Dato for registrering av medeier
Det mest praktiske er den 1. i måneden på grunn av avregning av felleskostnader
Dokumentasjon
For at vi skal kunne registrere en medeier, trenger vi kopi av det tinglyste dokumentet. Du kan også ettersende dokumenter til eierskifte@nobl.no eller per post.