Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Boligbyggelaget Nobl må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid er kjent med hvem som bor i leiligheten din.

Husk at du i følge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov å leie ut, og du får som regel kun leie ut for tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.

Last ned og fyll ut skjemaet for å søke om å leie ut boligen din. Ved godkjent søknad koster det 430 kroner å registrere den nye leieboeren. Søknaden behandles av styret i borettslaget ditt.

Nederst på siden kan du laste ned dette skjemaet dersom du heller ønsker å fylle det ut for hånd.

Boligens eier
Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enkelt kan finne deg i våre systemer.
Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Adresse
Ny leietaker
dd.mm.åååå
Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.
Utleieperiode

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Som nevnt i borettslagslovens § 5-5, må eieren ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene for å kunne leie ut.
Fylles kun ut dersom du ikke har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Som nevnt i borettslagslovens § 5-6, må det foreligge en særskilt grunn for utleie av boligen dersom eieren ikke oppfyller dette kravet. Særskilt grunn kan for eksempel være jobb- eller studieopphold i utlandet.