Bevar Vedlikehold

Det er bygningsmassen som representerer den største verdien i boligselskapet. Fordi bygningene eldes for hvert år, synker også ofte verdien med byggets alder. Mangelfullt vedlikeholdsarbeid resulterer som regel i store beløp brukt på utbedring av skader, fordi det ofte må gjennomføres større og mer omfattende rehabilitering.

For å ivareta bygningsmassens verdi bør boligselskapet ha en vedlikeholdsplan. Slik kan styret planlegge dagens og fremtidens vedlikeholdsbehov, som igjen vil sikre forutsigbarhet for beboerne når felleskostnadene skal betales. Bevar Vedlikehold er et nettbasert verktøy for planlegging av vedlikeholdsarbeidet i boligselskapet, og gir styret en fullstendig oversikt over oppgaver og plikter både på alle digitale flater. 

Fordeler ved bevar vedlikehold

  • Fullstendig oversikt over tilstanden på bygningsmassen i boligselskapet.
  • Anbefalte tiltak for kommende år.
  • Oversikt over vedlikeholdsoppgavene i boligselskapet 10 år fram i tid.
  • Stabiliserte utgifter knyttet til vedlikeholdsarbeid og lavere risiko uforutsette og kostbare rehabiliteringer.
  • Oversikt over bygningsmassens historikk.
  • Kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet ved utskifting av styret.
  • Økonomisk oversikt og hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene.
  • Bedre dokumentasjon av vedlikeholdsprosessen og mulighet for bildedokumentasjon.
  • Oversikt over alle kostnader og avsetninger.