Mange av oss er på hjemmekontor for å begrense potensiell smittespredning. Vi ber deg derfor så langt det lar seg gjøre om å ikke besøke oss i våre lokaler.

Har du en henvendelse til Nobl, benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller telefon 75 50 67 00.

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Interesseskjema

Interessert i Nobls tjenester?

Vi leverer alle tjenestene du trenger for å forvalte et boligselskap på en trygg og oversiktlig måte. Er du interessert i noen av tjenestene våre kan du fylle ut skjemaet så tar vi kontakt.

Personalia

Våre tjenester

Vedlikehold og oppgradering

Økonomi og forretningsførsel

Har du andre tjenesteønsker som ikke er nevnt ovenfor?