Budsjettering og økonomistyring

  • Sted Scandic Bodø Hotell, Sjøgata 23
  • Dato tirsdag 1. oktober 18.00–20.30
  • Frist søndag 29. september

Innhold

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer igjen til kurs i økonomistyring og budsjettering. I dette kurset vil vi veilede styrene om hvordan man bør drifte boligselskaper økonomisk. Hvordan man skal forstå den økonomiske situasjonen og planlegge for fremtiden i boligselskapet.

Temaer som belyses er blant annet:

  • Styrets plikt til forsvarlig økonomisk drift
  • Disponible midler og likviditetens betydning
  • Hvordan lese budsjett opp mot regnskap
  • Budsjettering
  • Budsjettering på styreportalen

Kursavgift

Kr. 900,- pr deltaker
Ved flere deltakere fra samme selskap:
Kursavgift for deltager nr. 2: kr. 800,-.
Kursavgift for deltager nr. 3: kr. 700,-.
(Rabatten vil først fremkomme på fakturaen fra Nobl)

Til påmelding

 

Kursansvarlig

Elisabeth Hunstad, Teamleder / Autorisert Regnskapsfører

Erlend Svartsund, Forvaltningsrådgiver

Simen Benonisen, Forvaltningsrådgiver