Budsjettering og økonomistyring - Lofoten

  • Sted Rådhuset i Leknes, Kommunestyresalen
  • Dato mandag 7. oktober 17.00–19.30
  • Frist søndag 29. september

Innhold

Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer igjen til kurs i økonomistyring og budsjettering.
I dette kurset vil vi veilede styrene om hvordan man bør drifte boligselskaper økonomisk. Hvordan man skal forstå den økonomiske situasjonen og planlegge for fremtiden i boligselskapet.

Temaer som belyses er blant annet:

• Styrets plikt til forsvarlig økonomisk drift
• Disponible midler og likviditetens betydning
• Hvordan lese budsjett opp mot regnskap
• Budsjettering
• Budsjettering på styreportalen

Kursavgift

Kr. 900,- pr deltaker
Ved flere deltakere fra samme selskap:
Kursavgift for deltager nr. 2: kr. 800,-.
Kursavgift for deltager nr. 3: kr. 700,-.
(Rabatten vil først fremkomme på fakturaen fra Nobl)


Til påmelding

 

Kursansvarlig

Elisabeth Hunstad, Teamleder / Autorisert Regnskapsfører

Simen Benonisen, Forvaltningsrådgiver