Forberedelse til generalforsamling / årsmøte - Svolvær

  • Sted Thon Hotell Lofoten, 8300 Torget, Svolvær
  • Dato tirsdag 5. februar 17.00–20.30
  • Frist mandag 28. januar

Innhold: 
Boligbyggelaget Nobl vil avholde kurs om forberedelsene til generalforsamlingen.  Kurset vil legge vekt på de formelle rammer og retningslinjer for avholdelse av generalforsamling /årsmøte.

Temaer som belyses er blant annet:

  • Innkalling og fristberegning
  • Hvilke saker skal fremlegges generalforsamlingen
  • Behandling av saker fra andelseierne
  • Årsregnskapet og årsmeldingens plass i generalforsamlingen
  • Møteledelse og protokoll
  • Avstemmingsregler
  • Ny funksjoner på styreportalen

Kursavgift:

1.200,- pr deltaker.
Ved flere enn en deltaker fra samme lag reduseres prisen slik:
2 deltakere: kr. 950,- pr stk, 3 deltakere kr.800,- pr stk.
(rabatten vil først fremkomme på fakturaen fra Nobl) 

 
Meld deg på
 
 

Kursansvarlig

Monica Paulsen, Forvaltningssjef / Jurist

Tor Vidar Kallesen, Jurist / Forvaltningsrådgiver