Lading av el-bil i boligselskap

  • Sted Scandic Bodø, Sjøgata 23
  • Dato onsdag 28. februar 18.00–20.30
  • Frist fredag 23. februar

Mange boligselskap opplever utfordringer og usikkerhet om hva som er reglene for lading av el-bil og hvordan man skal løse disse.

Kurset blir todelt, i første del ser vi litt på følgende:

  • Har eiere rett til å lade el-bil?
  • Forskjeller i regler mellom sameier og borettslag?
  • Krav til ladepunkt ved lading?
  • Hvem skal dekke kostnader til lading og etablering av ladestasjoner?
  • Styrets rett og plikt til å følge opp lading på fellesanlegg?

I andre del har vi invitert leverandører som vil presentere sine løsninger for godkjent lading, disse er:

  • Office Link AS
  • Bravida AS

Disse to representer de ladesystemene som er mest utbredt. Der er flere lokale leverandører som leverer samme system. Polarkraft AS er også invitert til å fortelle om hvilke løsninger disse har for boligselskapene.  

Kursavgift: 

700,- pr deltaker.  
Ved flere enn en deltaker fra samme lag reduseres prisen til de neste til kr. 500 pr stk. (rabatten vil først fremkomme på fakturaen fra Nobl)

Tidspunkt: 

Onsdag 28. februar, kl. 18.00 – 20.30

Påmeldingsfrist:

OBS! Ny frist: 23. februar

Meld deg på

 
 


Kursansvarlig

Monica Paulsen - Jurist / forvaltningssjef, Boligbyggelaget Nobl

Kjersti Sund - Jurist / forvaltningskonsulent, Boligbyggelaget Nobl