Ny i styret - Bodø

  • Sted Scandic Hotell Bodø, Sjøgata 23
  • Dato torsdag 13. juni 17.00–20.30
  • Frist onsdag 12. juni

Dette kurset er for deg som er ny i styret. Det er mye å sette seg inn i, og vi vil på dette kurset gi dere informasjon som vi håper kan gjøre det lettere for deg å finne ut av hva som er styrets oppgaver. Du får kunnskap, råd og tips om hvem som gjør hva, hvilke rapportrutiner som gjelder, og ellers hva som kan være vært å tenke på for best mulig drift av laget.

Temaer som belyses er blant annet:
• Nobls rolle ovenfor boligselskapene 
• Rammer for styret
• Lover / vedtekter vedrørende styrearbeid
• Styrets oppgaver
• Regnskapets plass i styrearbeid

Kursavgift:
1.100,- pr deltaker. 
Ved flere enn en deltaker fra samme lag reduseres prisen slik: 
2 deltakere: kr. 950,- pr stk, 3 deltakere kr.800,- pr stk.
(rabatten vil først fremkomme på fakturaen fra Nobl)

 

Meld deg på

 
 

Kursansvarlig

Monica Paulsen, Jurist

Tor Vidar Kallesen, Jurist / Forvaltningsrådgiver