Vår kompetanse - din trygghet

Ditt hjem er din viktigste gode. Det har vi i Boligbyggelaget Nobl alltid i tankene når vi leverer tjenestene du trenger for å forvalte et boligselskap på en trygg og oversiktlig måte.

Bli kontaktet av en av våre rådgivere

Målet vårt er å sikre forsvarlig drift gjennom økonomisk, teknisk og juridisk forvaltning slik at det blir enkelt og trygt å være styremedlem og styreleder – og ikke minst beboer. 

Når du trenger forretningsfører og bistand til en god forvaltning av dine eiendommer, er Nobl et naturlig valg. Vi er en bedrift med lang tradisjon som boligaktør i Nordland og er forretningsfører for mer enn 220 borettslag og sameier med over 6.500 boliger. For deg betyr det trygghet og visshet om at vi kan betjene ditt boligselskap på en profesjonell og kostnadseffektiv måte.

Spesialist på boligforvaltning 

Vi har spesialkompetanse og tilbyr alle tjenester innen boligforvaltning. Forretningsførsel for boligselskaper er et av våre satsningsområder, og vi søker kontinuerlig utvikling for nye, bedre og mer effektive tjenester i tråd med kundenes ønsker og for å trygge boligselskapenes verdier.

Gunstige vilkår tilpasset ditt behov 

Når du er forvaltningskunde hos oss har du muligheten til å benytte deg av våre gunstige vilkår, som gode forsikringsprodukter tilpasset boligselskapenes behov og sikringsordninger for felleskostnader og revisjon.

Faglig kompetanse 

Rådgiverne våre sitter med mange års erfaring innen boligforvaltning. Vi besitter høy faglig kompetanse ved etablering av boligselskap og forretningsførsel. Vår forretningsførerkontrakt inneholder også et sett basistjenester som kan tilpasses etter deres behov.

Vi bistår blant annet med:

 • Stifting av boligselskap
 • Regnskap, rapportering og økonomisk rådgivning
 • Låneformidling
 • Fakturering av felleskostnader
 • Innkreving av felleskostnader, oppfølging av mislighold
 • Løpende bokføring og betaling av regninger
 • Ligning og innsendelse av årsregnskap
 • Lønn
 • Tertialvise rapporteringer
 • Juridisk rådgivning om alminnelig drift av selskapet
 • Tilrettelegging og gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger
 • Kurs og opplæringstilbud til tillitsvalgte
 • Tekniske tjenester
 • Styreportalen Styreportalen er et elektronisk verktøy hvor styremedlemmene til enhver tid har tilgang til fakturaer, dokumenter, regnskap og rapporter, som gjør det betydelig enklere å holde oversikt.
 • Eierportalen I eierportalen får alle eiere i boligselskapet tilgang til relevant informasjon om boforholdet. I tillegg er eierportalen er en kanal for kommunikasjon med styret og med NOBL.
 • Vedlikehold Vi kan prosjektere, koordinere med entreprenør og ta på oss prosjektledelsen i alle typer prosjekt. Vår tekniske avdeling består av ingeniører, takstmenn og håndverkere som har lang erfaring med vedlikehold av bygninger, lekeplasser og uteområder.
 • HMS Bevar HMS er et skreddersydd, nettbasert system som hjelper boligselskap med å ivareta kravene til internkontroll, og identifisere risikoområder knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Systemet består blant annet av kontrollrutiner, handlingsplaner, logg av gjennomførte tiltak og avviksbehandling. Systemet gjør det enklere å holde orden på lovpålagt dokumentasjon.
 • Våre tjenester

  Les mer om våre forvaltningstjenester her.