Mange av oss er på hjemmekontor for å begrense potensiell smittespredning. Vi ber deg derfor så langt det lar seg gjøre om å ikke besøke oss i våre lokaler.

Har du en henvendelse til Nobl, benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller telefon 75 50 67 00.

Mest relevante sider:

Bevar HMS

Hva innebærer HMS-arbeid i boligselskap?
Det er styret i boligselskapet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og -installasjoner, fra brannsikring til utstyret på lekeplassen. Dersom en ulykke skulle oppstå, er det derfor styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil mest sannsynlig stilles spørsmål ved internkontrollen av HMS. Derfor er alle norske boligselskap pålagt å ha et system for oppfølging av HMS. Bevar- HMS gjør jobben lettere og tryggere for boligskapet. 

Hvorfor bruke Bevar-HMS?
Bevar HMS er et skreddersydd, nettbasert system som hjelper boligselskap med å ivareta kravene til internkontroll, og identifisere risikoområder knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Systemet består blant annet av kontrollrutiner, handlingsplaner, logg av gjennomførte tiltak og avviksbehandling. I tillegg gjør systemet det enklere å holde orden på lovpålagt dokumentasjon.
Gjennom Bevar HMS kan også Nobl overta deler av arbeidet knyttet til oppfølging og oppdatering av HMS-systemet. Dette fritar ikke styret for det juridiske ansvaret, men det reduserer arbeidsbelastningen og sikrer at lover og forskrifter følges. 
 
 • Interessert i Bevar HMS?

  Meld interesse her.

 • Interessert i Bevar Vedlikeholdsplan?

  Meld interesse her.

 • Kurs for styremedlemmer

  For styrer som ønsker å holde seg oppdatert på alt innen HMS, arrangerer Nobl temakvelder og oppfriskningskurs.

 

 

Fordeler ved bevar hms

 • Effektiv avviksbehandling via e-post eller SMS. 
 • Full oversikt over forestående HMS-oppgaver og status på avvik.
 • Tilgjengelig historikk for nye styrer.
 • Møter lovkrav til internkontroll.
 • Nettbasert tilgang for alle brukere.
 • HMS-oppgaver skreddersydd for ditt boligselskap.
 • Varsling av HMS-oppgaver via e-post og SMS.