Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Kundesenter
  3. Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Alle, uansett alder, kan bli medlem i Nobl. Alle medlemmer under 21 år betaler ikke årskontingent. Meld deg inn i dag.
Din ansiennitet som medlem i Nobl løper fra det øyeblikket din innmelding er registrert betalt hos oss. Du kan bruke ansienniteten til å kjøpe bolig på forkjøpsrett. Les mer om ansiennitet og forkjøpsretten.
Du kan overføre medlemskapet ditt til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer. Finn ut mer om overføring av medlemskap.
Sammen med medlemskapet ditt kan ansienniteten overføres til andre. Du kan ikke overføre ansienniteten din uavhengig av medlemskap. 
Ansienniteten din er knyttet opp til medlemskapet ditt og kan ikke deles opp. Dersom du ønsker å overføre ansienniteten din til et familiemedlem, ektefelle eller samboer, må hele medlemskapet overføres. Overfør medlemskap.
Som medlem i Nobl kan du bruke medlemskapet ditt til å skaffe deg bolig gjennom boligbyggelagene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger. Når du bruker forkjøpsretten i et annet boligbyggelag, må du melde deg inn i dette boligbyggelaget så snart forkjøpsretten er avklart. Du beholder din oppsparte ansiennitet i ditt eget boligbyggelag. Les mer om Storby-samarbeidet.
Dersom du selv ikke har lang nok ansiennitet til å kjøpe en bolig på forkjøpsrett, men dine foreldre har nok oppspart ansiennitet, kan de kjøpe boligen for deg. Det er da foreldrene dine som vil stå som eier av boligen.
Det skjer ingenting med ansienniteten din når du kjøper bolig.
Medlemskapet ditt er knyttet til boligen din og kan derfor ikke overføres så lenge du bor i en Nobl-bolig. Les våre utfyllende regler om medlemskap og ansiennitet.
Ja, ansienniteten gjelder også leieboliger. Se oversikten over leieboligene våre her.
Du kan betale medlemskontingenten og felleskostnader med AvtaleGiro eller eFaktura, som er avtaler du har med banken din. Dersom du har byttet bank, må du si opp avtalene i din gamle bank og opprette ny(e) avtaler i din nye bank. Du skal automatisk få tilbud om elektroniske betalingsavtaler ved første manuelle betaling i ny nettbank.
 
Dersom du nylig har opprettet AvtaleGiro eller eFaktura er det mulig at Nobl ikke hadde mottatt informasjon om avtalen ved siste filoverføring, og du må da betale giroen manuelt for denne perioden. Det er viktig at du undersøker i nettbanken at avtalen fungerer før neste forfallsdato. Husk at det er ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt selv om AvtaleGiro eller eFaktura ikke fungerer.
 
Dersom din AvtaleGiro eller eFaktura har sluttet å fungere bør du ta kontakt med banken.
 
 
IN står for individuell nedbetaling, og er en ordning vedtatt i noen borettslag som lar andelseiere nedbetale hele eller deler av fellesgjelden sin når de selv måtte ønske. Nobl kan etablere og administrere en slik ordning for borettslaget.
 
Fordelen med en IN-ordning er blant annet at det gir fleksibilitet i mulighetene til selv å velge bankforbindelse og lånevilkår. Noen andelseiere vil kunne ha mulighet til å benytte seg av gunstige låneordninger hos arbeidsgiver eller andre långivere.
 
På den andre siden er det verdt å merke seg at individuell boligkreditt ikke nødvendigvis vil være rimeligere enn borettslagets fellesgjeld. Dette kan altså innebære at det for mange kan bli dyrere å finansiere en større del av totalprisen individuelt. En IN-ordning vil også øke kostnadene til borettslaget da ordningen krever administrasjon og oppfølging. 
 
Det finnes flere forutsetninger for at borettslagets fellesgjeld skal kunne individualiseres. For mer informasjon om IN-ordning, ta kontakt med oss på e-post nobl@nobl.no eller telefon +47 75 50 67 00.