Har du a konto betaling for strøm, gass, varmtvann eller varme, vil du i disse dager motta brev med giro fra ditt boligselskap.

I mange boligselskap betales strøm, gass, varmtvann eller varme ved et fast beløp som inngår i fellesutgiftene. Giroen du nå mottar viser differansen mellom forbruk og innbetalt beløp i perioden. Om du har penger til gode, trenger du ikke foreta deg noe i forhold til giroen. Pengene overføres til din konto. Et eventuelt kravbeløp innbetales til ditt boligselskap. Har du eFaktura eller AvtaleGiro får du regningen fortløpende i nettbanken.

Hva er A konto?

Med a konto betaler du et fast månedlig beløp for strøm, gass, varmtvann og varme via felleskostnadene til ditt boligselskap på forskudd. A konto avregnes periodevis, i hovedsak 1 gang i året, med noen unntak der det avregnes hvert halvår. Ditt forbruk avregnes slik at du enten får penger tilbake, eller må betale inn utestående beløp.

Du bestemmer beløpet

Ønsker du å justere månedlige a kontobeløp slik at det bedre stemmer over ens med ditt forbruk? Da er det greit å vite at du selv kan bestemme det månedlige beløpet. Husk, om du melder inn nå nytt a kontobeløp nå, er første mulighet for endring fra 1. mars.