Tidspunkt for forkjøpsrett vår 2019

Publisert: 16.04.19

 

 

 
Vi minner om at ellers i året er vanlige annonserinstidspunkter fra mandag kl. 14.00 med meldefrist for medlemmer 1 uke senere, mandag kl. 14.00. 

Frist for å varsle Nobl om annonsering, som skal være med påfølgende mandag, er fredager kl. 12.00.