Fusjonsplan Nobl og BBL Prosjekt

Publisert: 15.03.2018: Tekst: Øystein Wik

Som en del av innfusjoneringen av BBL Prosjekt AS i Nobl skal fusjonsplanen være tilgjengelig for våre eiere.

Fusjonsplanen er tilgjengelig i våre lokaler i Torvgata 2 i Bodø eller tilsendt vederlagsfritt elektronisk eller pr. post.
Fyll ut skjema og få tilsendt fusjonsplanene. Kryss av for tilsendelse enten pr. post eller elektronisk via e-post