Adventstid, jul og nyttårsfeiring er høytid, også for brann i bolig.

Selv om nye forskrifter fra 2016 gjorde det enda sikrere å bo i boligselskap, er oppfordringen å vise aktsomhet i juletiden. Spesielt med bruk av åpen flamme, ved oppsett av elektriske installasjoner og ikke minst fyrverkeri.

Ellers oppforder vi i Bodø Boligbyggelag alle til å hilse på naboen i løpet av juletiden og ønske god jul og godt nytt år.

 

La ikke høytiden gå opp i røyk. Hold levende lys alltid under oppsikt og plasser aldri levende lys for nært brennbart materiale.

Nye krav til brannsikkerhet

I 2016 skjerpet myndighetene krav til brannsikkerhet. I boligselskap kreves det dermed økt aktsomhet fra styret i borettslag, sameier og beboerne selv, i forhold til brannfare.

Viktige endringer

De nye forskriftene stiller krav om minimum 1 detektor eller røykvarsler i hver etasje. Denne skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket. Det stilles også krav til slukkeutstyr som skal kunne brukes i alle rom.

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom:

  • formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett
  • pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver
  • skum- eller vannapparat på minst 9 liter
  • skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
  • annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Reduserer risiko og erstatningsansvar
Styret i borettslag og sameier har etter de nye forskriftene, og etter internkontrollforskriften, ansvaret for å sørge for kontroll av at kravene til brannsikkerhet er oppfylt. HMS i boligselskap er lovpålagt, og det anbefales at styret i sameier følger opp brannsikkerheten på lik måte som styret gjør i borettslag.

 

Internkontroll - lovpålagt og viktig

HMS er styreleders ansvar. Med BevarHMS får du en sikker og god nettbasert løsning, som alltid er oppdatert. Systemet tilpasses hvert enkelt boligselskap, og styret får profesjonell opplæring og oppfølging fra BBL. HMS-systemet sikrer at ditt boligselskap har en lovpålagt, sikker og fleksibel løsning.