Mest relevante sider:
 1. Forside
 2. Nyhetsoversikt
 3. Individuell nedbetaling

Frist for IN-innbetaling

Frist for innbetaling igjennom IN-ordningen (individuell nedbetaling) er nærstående. Innbetalingen må være på Nobls konto og kontrakt må være inngått innen fristen, 10. juni og 10. desember.

Publisert 13.10.2020 | Tekst: Øystein Wasmuth

Flere borettlsag har vedtatt ordning for individuell nedbetaling hvor andelseierne kan nedbetale hele eller deler av sin andel av fellesgjelden. Har boretslaget ditt IN-ordning, har du mulighet til å betale inn hele eller deler av din fellesgjeld. Frist for innbetaling er 10. juni og 10. desember. Felleskostnadene på renter avrdag vil da bli korrigert fra og med påfølgende måned.

 

Fakta om individuell nedbetaling

Ordningen forutsetter at særskilte forutsetninger og avtaler må være tilrettelagt på forhånd. Det må inngås avtale mellom borettslaget og Nobl, mellom borettslaget og långiver, og mellom borettslaget og andelseieren. 


Forutsetninger 

 • Individuell nedbetaling må vedtas av generalforsamlingen i borettslaget    
 • Långiver må akseptere og inngå avtale om sidestilt sikkerhet i forhold til de andelseierne som gjør ekstraordinære innbetalinger
 • Det må være flytende rente på lånet/lånene
 • Lånet låses av avtalen, slik at borettslaget har ikke mulighet til å foreta opplåning eller endre løpetid på omfattet lån
 • Minste innbetaling er kr. 100 000,- 
 • Det gis andelseierne anledning til å nedbetale gjennom IN-ordningen to ganger per år, juni og desember.
 • Innbetaling må være på Nobl sin konto 10. juni eller 10. desember, og kontrakt må være inngått før disse datoene.
 • Første innbetaling koster kr. 3000,- i behandlingsgebyr ved og kr. 2000,- ved de neste innbetalingen om du velger å dele opp innbetalingen.
 • Ordningen er ikke reverserbar
 • Ved salg overtar kjøper avtalen.
 

Individuell nedbetaling gir deg som andelseier større fleksibilitet i forhold til lån og bank, samtidig har borettslagene svært gunstige lånevilkår i banken som i de fleste tilfeller er vanskelig å møte individuelt.