Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Kurs og webinar - okonomistyring

Kurs og webinar: Økonomistyring og budsjettering

I dette kurset vil vi veilede styrene om hvordan man bør drifte boligselskaper økonomisk. Hvordan man skal forstå den økonomiske situasjonen og planlegge for fremtiden i boligselskapet.

Temaer som belyses er blant annet:
• Styrets plikt til forsvarlig økonomisk drift
• Disponible midler og likviditetens betydning
• Hvordan lese budsjett opp mot regnskap
• Budsjettering
• Budsjettering på styreportalen
 

Meld deg på kurs 11. oktober

Meld deg på webinar 13. oktober