Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Medlemsavtale Signal og Lofotkraft Bredbånd

Lofotfkraft Bredbånd AS

Etablering av fiber blir billigere for Nobl-medlemmer

Publisert: 24.08.2018 Tekst: Øystein Wasmuth

Fiber er fremtiden. Med fiber får du høyere hastigheten med større kapasitet og kortere svartid kontra tradisjonell COAX. Fibertilkobling er også med å gjøre din bolig attraktiv ved et fremtidig salg.

Administrerende direktør Signal Bredbånd, Ole Johnny Johansen og Administrerende direktør Nobl, Mona Liss Paulsen.

Den nye medlemsavtalen gjelder nyetablering for medlemmer som ikke bor i borettslag og sameier. I borettslag og boligsameie gjelder egen avtale. Bor du i et område hvor Signal Bredbånd eller Lofotkraft Bredbånd kan levere fiber, får du nå 3000 kr. I rabatt på pris for installasjon uten egeninnsats.

Bor du i utbyggingsområde for Signal Bredbånd, får Nobl-medlemmer 1 mnd. ekstra gratis tjenester, sett i forhold til ikke-medlemmer av Nobl.