Mest relevante sider:

Nobl spons: vår 2021

Nobl deler ut 150 000 kr til lag og foreninger i Nordland i 2021, nå kan du søke om midler til ditt nærmiljø!

Det har vært god spredning på lag og foreninger som har fått tilskudd fra Nobl spons

 

Du kan nå søke om midler fra Nobl spons

Søknadsfrist 01.11.21

Igjennom Nobl spons åpnes det for at alle kan sende åpen søknad til Nobl om økonomisk tilskudd til sitt lag eller forening. Intet foretak eller arrangement er for lite, eller for stort.

I utgangspunktet stiller aller søkere likt, men vi ønsker i første omgang å bidra med midler til dem som gjør en ekstra innsats i nærmiljøet sitt. De formelle kravene er at organisasjonen har tilslutning i Nordland og er registrert i brønnøysundregisteret. Vi etterspør derfor organisasjonens navn og organisasjonsnummer.

I tillegg bør du som søker opplyse om kontaktperson og gi oss en kort, eller lang, beskrivelse av hvorfor akkurat din forening fortjener tilskudd fra Nobl.

Se hvem som fikk milder fra Nobl spons:

 

Våren 2020

Høsten 2020

 

 

Søknadsskjema Nobl spons

Her kan du søke om støtte til ditt lag eller forening fra Nobl. Vi deler ut til sammen 150 000 kr i 2021 over to søknadsperioder.

Søknadsfrist høst 2021: 01. november