Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Tredjepartsoppgaven 2019

Tredjepartsoppgaven for 2019 – har du sjekket tallene dine?
Første gang publisert: 30.01.2018 | Oppdatert 03.01.2020

Ved utsendelse av tredjepartsoppgaven, tidligere kalt ligningsoppgave, for eiere av andel i borettslag og boligsameier oppstår det gjerne en del spørsmål. Derfor har vi laget en liten oversikt til deg over hva du kan ha i bakhodet når du sjekker tallene dine.

Tredjepartsoppgaven for 2019 sendes fra Nobl per post i slutten av januar og vil være tilgjengelig for deg i løpet av de første dagene av februar. Har du ikke mottatt din tredjepartsoppgave i løpet av februar, bør du kontakte Nobl.

Lavere skattefradrag

Vær obs på endringen i skattefradrag for renter på lån i banken. Fradraget reduseres fra 24% i 2017 til 23% i 2018, og vil reduseres ytterligere til 22% i 2019.

Boligens ligningsverdi

Tidligere ble ligningsverdien av boliger i tilknyttede borettslag og sameier beregnet av boligbyggelaget. Med unntak av borettslag bestående av fritidsboliger, er denne praksisen endret. Din boligs ligningsverdi er et anliggende mellom deg og ligningsmyndighetene. Har du spørsmål angående ligningsverdien på din bolig, bør du kontakte Skatteetaten.

Solgt eller kjøpt bolig i borettslag eller sameie?

Har du solgt eller kjøpt bolig i løpet av ligningsåret 2019, er det eier per 31. desember 2019 som får gjelds- og formuesposten. Din andel inntekter og utgifter fordeles etter antall hele måneder du har stått som eier av boligen. Fordelingen skjer ved at overdragelsesmåneden fordeles i sin helhet til ny eier.

Punkt for punkt

Nobl rapporterer en rekke tredjepartsopplysninger til ligningen for deg som eier andel i borettslag eller seksjon i sameie. Her ser du de postene i ligningsoppgaven som er aktuelle i boligøyemed:

Post 2.8.1, Andel andre inntekter

Posten inneholder eierens andel av boligselskapets renteinntekter. Har borettslaget solgt eiendom, vil en eventuell andel gevinst også være ført her.

Post 3.3.4, Andel utgifter

Her ser du eierens andel av boligselskapets rentekostnader.

Post 4.3.3, Andel ligningsverdi

Nobl rapporterer ligningsverdi kun for borettslag bestående av fritidsboliger.

Post 4.5.3, Andel annen formue

Oversikt over eierens andel av boligselskapets samlede midler – for eksempel bankinnskudd og kontanter.

Post 4.8.2, Andel gjeld

Posten viser eierens andel av boligselskapets langsiktige gjeld. Negativ formue (se post 4.5.3) vil rapporteres her.