Boligbyggelaget Nobl - stab

Nobls stabsavdeling er ansvarlig for den daglige driften av konsernet. Deriblant Nobls regnskap, HR og intern informasjon.

Mona Liss Paulsen

Administrerende direktør

Eirin Johnsen Hellesvik

Økonomisjef

Ingrid Elisabeth Heide

Personal- og KS-koordinator

Heidi Esjeholm

Administrasjonssekretær

Marianne Mosti

Økonomikonsulent

Marit Heitmann Falch

Autorisert regnskapsfører / Økonomikonsulent

Egil Rasmussen

Rådgiver for system og prosess

Helene Ulrichsen

Økonomikonsulent

Boligbyggelaget Nobl - forvaltning

Forvaltningsavdelingen til Nobl jobber med regnskap og rådgivning rettet mot styrene og rehabilitering og skadesakeri borettslag og sameier tilknyttet Nobl. Forvaltningsavdelingen jobber også med nye boliger.

Hans Kristian Rabben

Leder Nobl prosjekt

Børge Sakariassen

Prosjektleder

Andreas Kjørholt

Prosjektleder

Odd Willy Hansen

Prosjektleder

Roger Tverbakk

Prosjektleder

Erling Horn Kjøren

Prosjektleder / Teamleder

Lasse Elsbak

Prosjektleder

Gard Øverås

Prosjektleder

Monica Paulsen

Forvaltningssjef / jurist

Team 1 - driftsteam

Elisabeth Hunstad

Teamleder / Autorisert regnskapsfører

Cecilie Christoffersen

Økonomikonsulent

Evy-Leen Pedersen

Økonomikonsulent

Elsa Pedersen

Økonomikonsulent

Gunn Svendsen

Økonomikonsulent

Gunn Tove Gundersen

Økonomikonsulent

Sissel Storteig

Autorisert regnskapsfører

Anne Lise Hardy

Heidi Solberg

Økonomikonsulet

Team 2 - rådgivning

Aud Elin Jensen

Nestleder forvaltningsavdelingen / Autorisert regnskapsfører

Arnfinn Hansen

Autorisert regnskapsfører

Erlend Svartsund

Økonomi- og forvaltningsrådgiver

Hege Christensen

Forvaltningskonsulent

Robin Andre Nilssen

Økonomi - og forvaltningsrådgiver

Simen Benonisen

Økonomi - og forvaltningsrådgiver

Tiina Plaketti

Forvaltningskonsulent

Tor Vidar Kallesen

Jurst / forvaltningsrådgiver

Boligbyggelaget Nobl - marked og kundesenter

Nobls avdeling marked og kundesenter er vårt ansikt utad til medlemmer og kunder og jobber med ekstern kommunikasjon og medlemsfordeler.

Thomas Normann    

Salgs- og markedssjef

Therese Sandvik

Kommunikasjonsrådgiver

Øystein Wasmuth

Markedsrådgiver

Karianne Mæhlum

Teamleder Kundesenter

Christine Falk

Forvaltningskonsulent

Inger Moen

Forvaltningskonsulent