Styret i Nobl

Styret er valgt av generalforsamlingen i Nobl og samarbeider med ledelsen om å legge strategi, organisere virksomheten og ivareta interessene til eierne av boligbyggelaget – medlemmene våre.

Mads Torrisen

Mads Torrisen

Styreleder

Tove Buschmann-Rise

Tove Buschmann-Rise

Styremedlem

Randi Thulien Bakken

Randi Thulien Bakken

Styremedlem

Torgeir Øines

Torger Oines

Styremedlem

Stig Erik Fossum

Stig Erik Fossum

Styremedlem

Kari Nystad-Rusaanes

Kari Nystad-Rusaanes

Styremedlem

Aud Elin Jensen

Aud Elin Jensen

Styremedlem og representant for de ansatte