Kurs i budsjettering og økonomistyring

  • Sted Scandic Havet, Tollbugata 5, 8006 Bodø
  • Dato onsdag 1. november 18.00–20.00
  • Frist torsdag 26. oktober

I dette kurset vil vi veilede styrene for hvordan man bør drifte boligselskaper økonomisk. Hvordan man skal forstå den økonomiske situasjonen og planlegge for fremtiden i boligselskapet.

Temaer som belyses er blant annet:

  • Styrets plikt til forsvarlig økonomisk drift
  • Hvordan lese budsjett opp mot regnskap
  • Disponible midler og likviditetens betydning
  • Budsjettering
  • Budsjettering på styreportalen

Det blir enkel servering av kaffe/te og frukt

Kursavgift: 725,- pr. deltaker + administrasjonsgebyr kr 75,-.

 

Meld deg på her

 

 

Kursansvarlig:

Aud Elin Jensen
Nestleder Forvaltningsavdelingen / Autorisert regnskapsfører